SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "TOP"

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
tel/fax: (022) 822-77-17
www.poradnia-top.pl
e-mail: porady@poradnia-top.plMŁODZIEŻOWY OŚRODEK
PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII "MOP"

00-781 Warszawa, ul. Boryszewska 4
tel/fax: (022) 848-61-66
e-mail: mopip@poczta.onet.plSPECJALISTYCZNA PORADNIA
PROFILAKTYCZNO - TERAPEUTYCZNA
dla DZIECI i MŁODZIEŻY "OPTA"

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 11a m 34
tel/fax: (022) 826-39-16
www.opta.org.pl
e-mail:
opta@autograf.pl

 

 

 

 


      ©2005 - 2013 MTZ Polska wszelkie prawa zastrzeżone