numer: 19288
Wyłącz ułatwienia dostępu
Zadzwoń Skype

O nas

A A A


UWAGA:

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19 telefon: 667 147 738

Możliwy jest również kontakt mailowy mtz@mtz.waw.pl

MTZ jest częścią Psychologicznego Centrum Wsparcia zorganizowanego przez M. St. Warszawa Zapewniany dyżury specjalistów: psychologów i pedagogów - stacjonarnie w Poradni lub pod numerem telefonu 22 8223601, 22 8220611

Więcej informacji w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim można znaleść na stronie: https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

 

POD NUMEREM TELEFONU: powyżej podanymi CZEKA KTOŚ, KTO WYJDZIE CI NAPRZECIW, KTOŚ BEZSTRONNY I OBIEKTYWNY, KTOŚ KTO WYSŁUCHA CIĘ UWAŻNIE I SERDECZNIE.

 

 1. Dyżuranci naszego telefonu zaufania to specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, jak również ochotnicy nastawieni na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
 2. Posiadamy dwie linie o wspólnym numerze 19288, co znacznie ułatwia "dodzwonienie się" do nas.
 3. W razie potrzeby dysponujemy informatorem miejsc, w których można spotkać się bezpośrednio z drugim człowiekiem lub uzyskać poradę specjalisty.
 4. Jest to telefon dla młodzieży ale nie tylko.
 5. Nasi rozmówcy to przede wszystkim młodzież w wieku 14-25 lat, ale telefonują do nas również osoby młodsze niż 14 i starsze niż 25 lat.
 6. Problemy, w rozwiązywaniu których nasi rozmówcy oczekują pomocy, dotyczą głównie takich sfer życia jak: funkcjonowanie w układzie partnerskim, w rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśniczym, a także radzenie sobie z samym sobą.
 7. Rola nasza polega głównie na oferowaniu psychologicznej pomocy telefonicznej osobom, które czują się samotne, zagubione, zrezygnowane, mają problemy, których same nie potrafią rozwiązać.
 8. Staramy się w atmosferze pełnej anonimowości wysłuchać drugiego człowieka, akceptować go i wspólnie szukać rozwiązań jego trudnej sytuacji.
 9. Ważne jest, aby nasz rozmówca czuł się odpowiedzialny za rozwiązywanie swojego problemu i podejmowanie decyzji.
 10. Proponujemy spojrzenie na problemy osobiste nie tylko przez pryzmat własnej osoby, lecz także w powiązaniu z problemami ludzi z otoczenia.
 11. Wspieranie aktywnej postawy wobec własnych trudności i kłopotów życiowych traktujemy jako jedną z form przeciwdziałania bezradności młodzieży.

Czym jest Młodzieżowy Telefon Zaufania ?!
Narodziny i rozwój Młodzieżowego Telefonu Zaufania w Warszawie
Telefony zaufania na świecie i w Polsce

 

lady doing yoga