numer: 19288
Wyłącz ułatwienia dostępu
Zadzwoń Skype

O nas

A A A


UWAGA:

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19. Grafik dyżurów specjalistów oraz numery telefonu zamieszczamy poniżej.

Grafik dyżurów specjalistów oraz numery telefonów zamieszczamy poniżej:

14.04- (wtorek) psycholog 667 147 738

15.04- (środa) psycholog 570 801 694

16.04- (czwartek) psycholog 667 147 779

17.04- (piątek) psycholog 574 488 801


20.04- (poniedziałek) psycholog 502 856 449

21.04- (wtorek) psycholog 667 147 738

22.04- (środa) psycholog 570 801 694

23.04- (czwartek) psycholog 667 147 779

24.04- (piątek) psycholog 574 488 801 

 


w poniedziałki od godz. 15.00 do godz.19.00, wtorki od godz.15.00 do godz.19.00 i w pištki od godz.14.00 do godz. 18.00 POD NUMEREM TELEFONU: 19288 CZEKA KTOŚ, KTO WYJDZIE CI NAPRZECIW, KTOŚ BEZSTRONNY I OBIEKTYWNY, KTOŚ KTO WYSŁUCHA CIĘ UWAŻNIE I SERDECZNIE.

 

 1. Dyżuranci naszego telefonu zaufania to specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, jak również ochotnicy nastawieni na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
 2. Posiadamy dwie linie o wspólnym numerze 19288, co znacznie ułatwia "dodzwonienie się" do nas.
 3. W razie potrzeby dysponujemy informatorem miejsc, w których można spotkać się bezpośrednio z drugim człowiekiem lub uzyskać poradę specjalisty.
 4. Jest to telefon dla młodzieży ale nie tylko.
 5. Nasi rozmówcy to przede wszystkim młodzież w wieku 14-25 lat, ale telefonują do nas również osoby młodsze niż 14 i starsze niż 25 lat.
 6. Problemy, w rozwiązywaniu których nasi rozmówcy oczekują pomocy, dotyczą głównie takich sfer życia jak: funkcjonowanie w układzie partnerskim, w rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśniczym, a także radzenie sobie z samym sobą.
 7. Rola nasza polega głównie na oferowaniu psychologicznej pomocy telefonicznej osobom, które czują się samotne, zagubione, zrezygnowane, mają problemy, których same nie potrafią rozwiązać.
 8. Staramy się w atmosferze pełnej anonimowości wysłuchać drugiego człowieka, akceptować go i wspólnie szukać rozwiązań jego trudnej sytuacji.
 9. Ważne jest, aby nasz rozmówca czuł się odpowiedzialny za rozwiązywanie swojego problemu i podejmowanie decyzji.
 10. Proponujemy spojrzenie na problemy osobiste nie tylko przez pryzmat własnej osoby, lecz także w powiązaniu z problemami ludzi z otoczenia.
 11. Wspieranie aktywnej postawy wobec własnych trudności i kłopotów życiowych traktujemy jako jedną z form przeciwdziałania bezradności młodzieży.

Czym jest Młodzieżowy Telefon Zaufania ?!
Narodziny i rozwój Młodzieżowego Telefonu Zaufania w Warszawie
Telefony zaufania na świecie i w Polsce

lady doing yoga