Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies. Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce [X]
młodzieżowy telefon zaufania
psychologiczna pomoc telefoniczna

Polityka dotycz±ca cookies

Czym s± pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w plikach tekstowych, w urz±dzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie użytkownika i odpowiednio wy¶wietlić stronę internetow± dostosowan± do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane s± w celu zapamiętywania aktywno¶ci użytkownika na stronie oraz mechanizmach wyszukiwania.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich s± plikami tymczasowymi, które pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). „Stałe” pliki pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno¶ci użytkowników strony internetowej, podlegaj± ich własnej polityce prywatno¶ci.

 

 

 

 

 

 


      ©2005 - 2009 MTZ Polska wszelkie prawa zastrzeżone